Cennik kategorii B

 

Kurs nauki jazdy kat.B:
Cena kursu: 1100 zł
(Pierwsza wpłata 200zł)

dla uczniów i studentów:          Cena kursu:  1050zł
(Pierwsza wpłata 200zł)

dla posiadających B1
Cena kursu: 800 zł (Pierwsza wpłata 200zł)

 

Kurs rozszerzony: 1400zł
(Pierwsza wpłata 300zł)

Dodatkowa godzina: 40 zł

Egzamin wewnętrzny: gratis

Materiały dydaktyczne: gratis

 

 

 

Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia:

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Codex Kraków ul. Meissnera 32

  pojazdu samochodowego o do­­pu­­szczal­­nej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

 2. pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o do­­pu­­szczal­­nej masie całkowitej nie prze­kra­cza­ją­cej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

 3. pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t,

 4. mikrobusu, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących

 5. ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego

Nauka jazdy odbywa się od: 17 lat i 9 miesięcy - za zgodą rodziców

Liczba godzin kursu:

 

 • liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.
 • liczba godzin praktycznych:  30 x 60 min.

                                             Cena: 1100 zł  (Pierwsza wpłata 200zł)
Dla uczniów i studentów  Cena: 1050zł  (Pierwsza wpłata 200zł)

 

Kurs rozszerzony:

                              30 godzin teorii
                              40 godzin praktycznych

                                                  Cena 1400zł  (Pierwsza wpłata 300zł)

 

Kategoria B (dla posiadających B1):

 • ilość godzin teoretycznych: 0 
 • ilość godzin praktycznych: 20 x 60 min.

Cena 800 zł  (Pierwsza wpłata 200zł)

 

Samochód szkoleniowy: Toyota Yaris#160; Cena 1400zł

Kategoria B+E

Kategoria B+E, Ośrodek Szkolenia Kierowców Codex
Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą, a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami.


Liczba godzin kursu:

 • ilość godzin teoretycznych: 20 x 45 min.
 • ilość godzin praktycznych: 15 x 60 min.

Cena 890 zł  (Pierwsza wpłata 200zł)

.

Opieka: tszostak.eu

Powered by the best online poker sites